Hội chợ mùa xuân và Liên hoan văn hóa ẩm thực làng quê diễn ra từ ngày 30-3 đến 5-4-2005 tại Hội chợ Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội).
Huy Chương Vàng Và Danh Hiệu Đầu Bếp Tài Hoa
Huy Chương Vàng Và Danh Hiệu Đầu Bếp Tài Hoa
“Bánh Dầy Quán Gánh” nhận “HUY CHƯƠNG VÀNG VÀ DANH HIỆU ĐẦU BẾP TÀI HOA” tại “Hội chợ mùa xuân và liên hoan văn hóa ẩm thực làng quê 2005”