Bánh dầy Quán Gánh được làm từ gạo nếp, đỗ xanh và các nguyên liệu khác như mỡ phần, đường kính…có thể được coi là món ăn đồng quê chất phác, tổng hòa trời đất thấm đẫm tình người.

Đặt mua Bánh Dầy Quán Gánh:
Mua trực tiếp tại Phố Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội.
Đặt mua trực tiếp trên website này: https://banhdayquanganh.vn/
Điện thoại: 0989.1221.69 – Email: bdqgvn@gmail.com